Om fastigheten

Om Brf Hästhoven

(Uppdaterad 2016-03-05)


Allmänt om fastigheten

Föreningen äger fastigheten Kungsladugård 8:10, som består av 23 lägenheter och 1 butikslokal. Lägenheterna fördelar sig på 9 st 1 rum och kök (varav 1 med jungfrukammare), 9 st två rum och kök (varav 4 med jungfrukammare), 4 st 3 rum och kök (varav 2 med jungfrukammare) och 1 st 4 rum och kök. (se bifogad tabell sida 3). Butikslokalen ägs som en bostadsrätt och genererar ingen inkomst för föreningen.


Gemensam tvättstuga med torkrum: Tre tvättmaskiner, varav två stycken är inköpta under 2016.


Trappstädning och underhåll av gård och gemensamma utrymmen utförs av medlemmarna för att hålla månadsavgifter nere. Det är viktigt att potentiella köpare är införstådda med vikten av personligt engagemang.


Styrelsearbete

Eftersom vi är en liten förening är vi beroende av vår medlemmars engagemang. Våra medlemmar förväntas engagera sig i styrelsearbete någon gång under boendetiden.


Org nr = 757200-9863

Fakturaadress: Brf Hästhoven, Svanebäcksgatan 20, 41471 Göteborg


Historik och större renoveringar

Byggår1926, Bostadsföreningen Hästhoven UPA bildas samma år.

1991 ombildas den till Bostadsrättsföreningen Hästhoven.


1993 Byte köksstammar

2003 Relining av vertikala avloppsstammar (obs!! – ej stambyte)

2005 OVK inspektion

2006 ComHem trehålsuttag

2006  Fasadmålning gårdssida

2007 Fasadmålning utsida mot Svanebäcksgatan och Mariagatan

2007 Målning fönster utsida

2008 Målning av ytterdörrar

2008 Målning trappuppgångar


2008-2009 Renovering elsystem

All gammal el utbytt i hela huset, nya fastighetselcentraler och nya direktavlästa mätare. Trefas-el framdragen till elcentraler i alla lägenheter. I lägenheterna fick medlemmarna själva bestämma om de ville dra fram trefas till framtida elspis och hur mycket de ville renovera: De som hade gammal el (tjärpapper, tygkablar) tvingades göra om allt till jordat, de som hade plastkablar (60-tal och framåt) fick själva välja.


2009 Dränering av gård samt utsida längs med Mariagatan.

Det bedömdes inte nödvändigt (och för krångligt) att dränera längs Svanebäcksgatan.


2010 Renovering av avloppsrör under bottenplatta. Relining samt delvis nya rör


2011: Konvertering av spisgas till naturgas. När stadsgasen avvecklades i Kungsladugård så anslöt vi fastigheten till Gbg Energis nya naturgasledning. I ett par lägenheter finns dock inte tillgång till gas pga tidigare medlemmars renoveringar.


2011: Fastighetsbesiktning utförd av fackmän. Huset bedöms vara I gott skick förutom en takskada som planeras åtgärdas under våren 2012. Baserad på denna besiktning pågår nu arbete med att ta fram en underhållsplan.


2013: Byte av termostate. Byte på samtliga element.


2014: Renovering av sopskjul. Byte av väggplank.


2014: Renovering av cykelskjul. Delar av stommen renoverades.


2015: Fönsterrenovering. Under året inleddes en renovering av husets samtliga fönster. Renoveringen påbörjades på fasaden mor Svanebäcksgatan.


2016: Tvättstuga: Under första delen av året köps två nya tvättmaskiner in till föreningens gemensamma tvättstuga.