Vid försäljning

Vid försäljning/köp

(Uppdaterad 2016-03-05)

 

Föreningen har en överlåtelseavgift på 1100 kr samt en pantavgift på 440 kr.


För att kunna godkänna en ny medlem behöver vi få in

-Korrekt ifylld medlemsansökan,

-anställningsbevis

-ovanstående avgifter inbetalda på bg 232-1222


Vi gör också en kreditprövning och ringer upp köparen för att informera om föreningen och svara på frågor. 


Vidare ska köparen ha fast inkomst. Om sådan saknas (t ex egenföretagare, studenter, arbetslösa etc) så behövs det en borgenär.


För att kunna bli medlem i Brf Hästhoven måste minst en av köparna bosätta sig permanent i lägenheten. Det innebär att om t ex föräldrar vill köpa bostadsrätt åt ett barn som kommer att bo i lägenheten så måste barnet äga minst 5% av bostadsrätten.


Ju fortare allt detta är klart, ju fortare kan styrelsen behandla medlemsansökan.


I övrigt hänvisas till årsredovisning samt stadgar.


Mvh Styrelsen, Brf Hästhoven


Info till mäklare om Brf Hästhoven (pdf)