Årsstämma

Årsstämma

Den årliga årsstämman äger som regel rum i april månad. Kallelse och dagordning sätts upp i portiken ut i god tid inför årsstämman.


Styrelsen och medlemmar träffas i torkrummet i tvättstugan. Medlem, som önskar visst ärende behandlat på årsstämman, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen via mail före mars månads utgång.