Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

BRF Hästhoven tillåter tidsbegränsad andrahandsuthyrning med ett halvår i taget. Ansökan ska inkomma skriftligt i god tid. Använd denna blankett:

Blankett, andrahandsuthyrning


Den som hyr ut sin lägenhet ska se till att den som hyr lägenheten utför de uppgifter som åligger en medlem i föreningen.


Mer information om andrahandsuthyrning

UTHYRNING I ANDRA HAND - detta gäller mellan bostadsrättshavare och hyresgäst

Faktablad från Fastighetsägarna


RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND

Skrift från Fastighetsägarna