Välkommen till BRF Hästhoven

Välkommen till BRF Hästhoven

Är du nyinflyttad? Vi vill hälsa dig välkommen och också ge dig information om föreningen, huset och gården.


Föreningen består av 23 lägenheter och 1 lokal, samtliga bostadsrätter. Huset är byggt 1927 och bestod först av en bostadsförening och sedan 1996 av en bostadsrättsförening. Vi äger marken själva och i det ingår vår inhägnade del av innergården samt gräsytorna och den lilla asfaltytan mot Mariagatan.


I enlighet med föreningens stadgar strävar styrelsen efter att hålla nere föreningens kostnader för fastighetsskötsel för att värna om bostadsrättshavarens ekonomiska intresse. För att det ska vara möjligt krävs medlemmarnas ständiga engagemang.


Stadgar


Det är varje medlems skyldighet att känna till och följa föreningens stadgar.


Stadgar


Vill du veta mer?


Titta gärna in på ett styrelsemöte, så får du träffa oss och ställa frågor om det är något du undrar över.


Styrelsemötena brukar ske en gång per månad.