Huset

Huset

Brandskydd

Trapphusen skall av brandskyddsskäl hållas fria från all förvaring, det är ej tillåtet att ha skoställ eller hyllor utanför lägenhetsdörren. Det är inte heller tillåtet med annat än helt tillfällig förvaring av hela barnvagnar där (ihopfällda barnvagnsunderreden kan i undantagsfall förvaras i trapphusen om ingen annan lösning finns och det ej medför hinder för framkomligheten). Cyklar, sparkcyklar och pulkor får ej stå i trapphusen och där får aldrig förvaras något som kan medföra svårigheter att ta sig förbi i händelse av brand.


Vind

På vindarna skall förvaring ske i det egna förrådet, ej i vindsgångarna.


El

Kyl- och frysskåp får ej förses med el från föreningens gemensamma uttag, tex i källarförråd.


Störa grannar

Huset är ganska lyhört både mellan lägenheternas väggar, golv/tak, samt ut mot trapphusen. Vissa störningar kommer man inte ifrån i ett gammalt hus, men tänk gärna en gång extra på dina grannar när du spelar musik, hoppar/springer eller dylikt. Efter kl. 22 gäller dock striktare regler, då ska volymen hållas nere. Om du ska ha fest och vet att det kommer bli sent och hög volym, sätt gärna upp en lapp eller prata med dina grannar, så brukar det inte vara något problem.


Ventilation

Husets ventilation utgörs av självdrag. Det innebär att inga fläktar får kopplas till ventilationen, då det rubbar jämvikten och kan leda till fukt- och luktproblem. Avseende köksfläktar, får således endast kolfilterfläktar användas och inga badrumsfläktar är tillåtna. Då huset är gammalt sprids lukt lätt mellan lägenheterna. Det är inte förbjudet att röka i lägenheterna, men vi ber er att försöka röka så lite som möjligt inomhus av hänsyn till grannarna. Befintliga ventiler får ej permanent sättas igen.