Ombyggnad och renovering

Ombyggnad och renovering

Vid större ombyggnader och renoveringar i lägenheter och vid alla ingrepp som berör vatten/avlopp/ventilation (kök och badrum) måste styrelsens godkännande inhämtas innan.


Om andra lägenheter eller fastighetens skick riskerar att påverkas negativt, kan ombyggnation nekas.


Tänk på att vara ute i god tid innan planerade åtgärder!