Postboxar

Postboxar

Postboxarna ägs av föreningen medan varje medlem ansvarar för sina nycklar – vid förlust får medlemmen själv bekosta byte av lås. Kontakta dock föreningen om så är fallet. För estetikens skull har vi enhetliga namnlappar på postboxarna.


Om du p g a t ex nyinflytt, samboskap eller andrahandsuthyrning behöver ny namnlapp; kontakta styrelsen.


För kortvarigt bruk går det förstås bra med en egenhändigt skriven lapp, men den skall placeras under plastskyddet – ingenting får klistras/tejpas på boxarna, då de är föreningens egendom och riskerar att bli fula/slitna.