Sopsortering

Sopsortering

Vi har sopsortering med hämtning av komposterbart material, brännbart material och tidningar. Närmsta återvinningscentral för förpackningar och batterier finns 150 m ned på Svanebäcksgatan, vid fotbollsplanen.


Kompostpåsar finns att hämta i förrådsutrymmet vid trappan i källare 9 B. I tidningsbehållaren får endast tidningar slängas, ej papperspåsar eller andra pappersförpackningar.


Vår sophämtning är dimensionerad utifrån att sortering och återvinning av förpackningar sker, vi ber dig respektera detta, inte minst med tanke på miljön! Inga kartonger eller andra grovsopor får ställas i sopskjulet.


Trädgårdskomposten med nätväggar är för fjolårets kompostjord, nytt trädgårdsavfall kan slängas i komposten med täckta väggar och lock.

Föreningen försöker i möjligaste mån använda ekologiska produkter och värna om vår miljö.