Styrelseengagement

Styrelseengagemang

Då föreningen är liten innebär detta att en stor del av alla medlemmar förväntas engagera sig i styrelsearbetet. Om du är intresserad direkt, hör av dig! Vi försöker även involvera medlemmar utanför styrelsen i olika frågor, t ex trädgårdsintresserade som planerar årets planteringar eller någon händig person som ombeds snickra kompostlåda.


Frånsett att arbetet fördelas jämnare på medlemmarna tror vi det bidrar till en trevlig stämning i föreningen och att man lär känna sina grannar och känner sig hemma ”på riktigt”. Vi hoppas att även du är intresserad av det!